2010./2011.m.g.

Vecāku nedēļas ietvaros 2010. gada 3. novembrī tika veikta vecāku aptauja. Aptaujas mērķis-noskaidrot skolas un vecāku savstarpējās informācijas aprites kvalitāti.