2011./2012.m.g.

 

Rūjienas vidusskolas skolnieces Luīze Reuta un Linda Čukure 2012.g. 10.-15. jūnijam pārstāvēs Latviju starptautiskā vides projektu olimpiādē Nīderlandē Ultricht pilsētā (www.inespo.org).  Olimpiādē piedalīsies vairāk kā 300 jauniešu no 43 valstīm.

No 27.maija līdz 1. jūnijam Rūjienas vidusskolas skolēni Agnese Ramata, Kristīne Mālmane, Zanda Undīne Ozola, Jānis Berkolds, Andris Ķīkulis un skolotājas Māra Dreimane un Anda Deksne piedalās Baltijas Jūras Projekta starptautiskā vides pētījumu nometnē Somijā Meri-Pori.

Rūjienas vidusskola

.

2012./2013.m.g.

.

uzņem audzēkņus1) 1.klasē programmā ar padziļinātu mūzikas mācīšanu,

2) 2.–9.klasei vispārējās pamatizglītības programmā un programmā ar padziļinātu mūzikas mācīšanu,

3) 10.klasē vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā.


  • Skola nodrošina iespēju 11.klases skolēniem iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību (mācības ir bezmaksas).
  • Paralēli mācībām vidusskolā atbilstoši vidusskolēnu vajadzībām un pieprasījumam skola piedāvā iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju (pavārs, pārdevējs, metinātājs utt.).
  • Vides izglītībā tiek izmantotas alternatīvās mācību metodes (ekspedīcijas ar pētniecisku mērķi, mācību ekskursijas, nakts pārgājieni u.c.).Vides izglītības nodarbības ir obligāta mācību procesa sastāvdaļa, un tās tiek organizētas ārpus skolas telpām vairāku dienu garumā.


Piedāvājam papildu aktivitātes interešu izglītībā: pūtēju orķestris, kori, tautiskās dejas, sporta nodarbības, mājturība un tehnoloģijas, vides izglītība, līdzdalība starptautiskos projektos u.c.

Paralēli mācībām skolā papildu izglītību var iegūt arī Rūjienas mūzikas, mākslas un sporta skolās.


Dokumentu reģistrācija lietvedībā (Rīgas ielā 30)

darba dienās plkst.900 – 1300

Tālrunis lietvedībā 64268136


Rūjienas vidusskolas administrācija