2011./2012.m.g.

13. janvārī Rūjienas vidusskolā tikās Naukšēnu, Rūjienas un  Mazsalacas  vidusskolas Skolēnu pašpārvalžu dalībnieki. Rūjienieši radīja iespēju ciemiņiem neklātienē apceļot Japānu (tikšanās ar Izstāžu zāles vadītāju Līgu Siliņu) un izvadāja viņus pa  topošās sporta halles telpām (direktora Vidara Zviedra stāstījums). Viens nu gan skaidrs-nākamgad mūsu jaunajā hallē notiks starpnovadu skolēnu pašpārvalžu sporta spēles (lai izdodas!). Pēc halles apskates jaunieši strādāja  grupās un izteica idejas turpmākajai sadarbībai. Pavīdēja doma , ka  tādas sadarbības formas, kas piedāvā savstarpēju sacensību , nevajadzētu izmantot, jo tās neveicina draudzīgas attiecības un rada nevajadzīgus pārpratumus. Par nākamās tikšanās reizes saturu rūpēsies Mazsalacas vidusskolas skolēnu pašpārvalde, un tā notiks 23. martā.

 

GALERIJA