2012./2013.m.g.

 

 

Kā jau katru gadu, arī šogad Rūjienas vidusskolas ikdienu un aktīvo dzīvi centīsies pilnveidot Skolēnu pašpārvalde.  Šogad esam kuplā skaitā, turklāt – tikai meitenes!  No iepriekšējā gada kolektīva esam palikušas  mēs četras – es, Laura Lenša, Linda Čukure, Elīne Ivzāne un Krista Šķiņķe.  Taču mums pievienojusies muzikālā Ieva Kozlova,  sportiskās aktīvistes  Evija Lukaševica un Egija Miška, erudītās meitenes Amanda Anna Bērziņa un Melita Dunce, kā arī idejām bagātā Monta Skujeniece.

Arī šogad savu darbību centīsimies saistīt ar skolēnu ikdienas dzīves uzlabošanu,  veidosim jaunus pasākumus,turpināsim iesāktos labos darbiņos, aktīvi iesaistoties apkārtesošo aprūpes centru ikdienā, kā arī turpināsim veidot diskusijas par skolēniem svarīgām tēmām, kas skar mācību procesu, brīvā laika pavadīšanu un savstarpējās attiecības.

Mūsu jaunā komanda ir ļoti radoša,  idejām un ierosinājumiem bagāta jauna apvienība, tāpēc zinu teikt, ka šis gads būs ļoti raibs, rosīgs un notikumiem bagāts piedzīvojums!
Mēs, Skolēnu pašpārvalde, esam pozitīvi noskaņoti uz pārmaiņām un ceram, ka tajās  iesaistīsies ikviens skolēns.


Skolēnu pašpārvalde novēl veiksmīgu, aktīvu un radošu  mācību gadu!


Skolēnu pašpārvaldes prezidente Laura Lenša