2012./2013.m.g.

 

Aprīļa, maija un jūnija ārpusstundu un interešu izglītības pasākumu plāns (5.-12. kl.)


Pasākums

Laiks, vieta

Mērķauditorija

Atbildīgais/organizē

Rūjienas vidusskolas un Rīgas Imantas vidusskolas koru  sadziedāšanās koncerts

12.04.2013.

Rūjienas kult. nams

1.-12. kl. skolēni

D. Gailīte

G.Kalniņa

A. Jansone

Deju koncerts

“Pretim pavasarim”

18.04.2013.

Rūjienas kult.nams

1.-12. klašu skolēni

 

I. Lippe

A. Jansone

E. Poga

 

Deju kolektīvu skate

25.04.2013.

Rūjienas kult.nams

deju kolektīvi

I. Lippe

A. Jansone

E. Poga

Skolas apkārtnes sakopšanas talka

04.2013.

1.-12. klašu skolēni

kl. audz.

Zēnu koru skate

02.05.2013.

Cēsis

Zēnu koris

D. Gailīte

A. Jansone

E. Poga

 

Pēdējais zvans

 

17.05.2013.

 

8.-12. klašu skolēni

skolotāji

skolas darbinieki

A. Jansone

8.,9.,11.,12. kl. audz.

 

Pūtēju orķestra ekskursija uz Norvēģiju

14.-20.05.2013.

Pūtēju orķestra dalībnieki

G. Brenčevs

G. Kalniņa

Zēnu koru salidojums

24.,25.05.2013.

Cēsis

Zēnu koris

D. Gailīte

A. Jansone

E. Poga

Sporta diena

29.05.2013.

5.-8.,10.-11. klašu skolēni

Sporta un veselības met. kom.

kl. audz.

 

Deju svētki Naukšēnos

30.05.2013.

 

deju kolektīvi

I. Lippe

A. Jansone

E. Poga

Mācību gada noslēguma svinīgs pasākums (liecību izsniegšana)

31.05.2013.

5.-8.,10.-11. klašu skolēni

administrācija

kl. audz.

Starptautiska projekta aktivitātes

31.05.2013.

Skolas ielā 24

 

L. Gaile

Interešu izgl. pulciņu vadītāju  atskaite par paveikto darbu

Līdz 24.05.2013.

Interešu izgl. pulciņu vadītāji

administrācija

9. kl. izlaidums

14.06.2013.

Rūjienas kult. nams

  1. kl. skolēni

skolotāji

vecāki

A. Jansone

8.,9. kl. audz.

12. kl. izlaidums

21.06.2013.

Rūjienas kult. nams

12.kl. skolēni

skolotāji

vecāki

A. Jansone

11.,12. kl. audz.

 

Janvāra ārpusstundu un interešu izglītības pasākumu

plāns

 

Pasākums

Laiks, vieta

Mērķauditorija

Atbildīgais/organizē

64.TBT

04., 05. 01.2013.

Valsts vispārizglītojošo skolu jauniešu basketbola komandas

R. Rullis

Starppaaudžu sadarbību veicinošs pasākums, jauniešu tikšanās ar Rūjienas “Ievām”

17.01.2013.

Rūjienas “Ievas”

Skolēnu pašpārvaldes dalībnieki

Skolēnu pašpārvalde

A. Jansone

D.Rijnieka koncerts

17.01.2013.

1.-4. kl. skolēni

E. Poga

Karnevāls

18.01.2013.

1.-4. kl. skolēni

E. Poga, kl. audz.

Projekta “Skolas auglis” aktivitāte 5.-9. klašu skolēniem

(erudīcijas konkurss)

 

25.01.2013.

 

5.-9. klašu skolēni

A. Jansone

kl. audz.

 

VIA „Atestāts” dalība  skatē

31.01.2013.

(Valmieras Kultūras centrs)

16.,17.02.2013.

(Rīga)

 

VIA „Atestāts” dalībnieki

 

K. Berklāvs

 

A. Jansone

 

Februāra ārpusstundu un interešu izglītības pasākumu

plāns

 

Pasākums

Laiks, vieta

Mērķauditorija

Atbildīgais/organizē

Lekcija “Īsta mīlestība gaida”

06.02.2013.

Jauniešu centrs

7.-12. kl. skolēni

A. Jansone

Mīļumdiena

14.02.2013.

5.-12. klašu skolēni

 

Skolēnu pašpārvalde

A. Jansone

Valgas Profesionālā centra prezentācija/tikšanās ar 2012. g. absolventu R. Namnieku

08.02.2013.

9.-12. kl. skolēni

V. Zviedris

 

Žetonu vakars

22.02.2013.

12 kl. skolēni, vecāki,

skolotāji

A. Jansone,

L. Vasiļjeva, G. Kalniņa

Valentīndienas diskotēka

15.02.2013.

1.-4. kl. skolēni

E. Poga, kl. audz.

 

VIA „Atestāts” dalība  skatē

 

16.,17.02.2013.

(Rīga)

VIA „Atestāts” dalībnieki

 

K. Berklāvs

ViA vieslektoru lekcijas

27.02.2013.

10.-12. kl. skolēni

A. Jansone

Aktīvas atpūtas diena Žagarkalnā

27.02.2013.

5.-12. klašu skolēni

L. Stupele

Decembra ārpusstundu un interešu izglītības pasākumu

plāns (1. -12. kl.)

 

Laiks, vieta

Pasākums/notikums

Organizators/piedalās

03.,10.17., 21.12.2012.

Adventes sveču iedegšana

(1.-4. kl. )

E. Poga

07.12.2012.

Rīga

Programmas AWARD Latvijā apbalvošanas pasākums

A. Jansone

 

 

07.-12.12.2012.

Skolas telpu rotāšana

kl. audz.

mākslu met. kom.

12.2012.

Skolas izdevuma “Starpbrīdis ” Nr.3 tiražēšana

A. A. Bērziņa

A.Čākure

A. Jansone

19.12.2012.

Labdarības koncerts

Rūjienas Senioru mājā

L. Lenša

G. Kalniņa

A. Jansone

19.12.2012.

Rūjienas kultūras nams

Ziemassvētku  koncerts (1.-4. kl.)

E. Poga

kl. audz.

20.12.2012.

Rūjienas kultūras nams

Ziemassvētku  koncerts (5.-12. kl.)

G. Kalniņa

A. Jansone

21.12.2012.

Liecību izsniegšana un svinīgas klases stundas

kl. audz.