2013./2014.m.g.

Rūjienas vidusskolas skolēnu pašpārvalde 2013./2014. m.g.

 

Mentors – Roberts Namnieks

Pašpārvaldes vadītāja – Amanda Anna Bērziņa

Kultūras pasākumu organizatore – Kristīne Lenša

Kultūras pasākumu organizatores palīdzes – Elīza Ērgle, Zanda Laura Šķiņķe

Sporta pasākumu/aktivitāšu organizators – Jēkabs Jānis Gruzdiņš

Sporta pasākum/aktivitāšu organizatora palīdze – Agne Čākure, Roberts Bētaks

Komunicētājas ar mācību daļu, skolotājiem – Sofija Kalniņa, Zane Zāģere

Afišu dizaineres/vizualizētājas – Alise Lenša, Kristīne Lenša

Radio/mediju balss – Amanda Anna Bērziņa, Agne Čākure (visi)

Informatīvo tekstu domātāji - Visi