2013./2014.m.g.

 

14. februārī kultūras namā notika Rūjienas vidusskolas Valentīna dienas balle „Par mīlestību var runāt arī tā”. To organizēja skolēnu pašpārvalde. Arī mūziku nodrošināja paši skolēni.

Katra klase sagatavoja priekšnesumu, protams, arī mana klase sagatavoja dziesmu ar nosaukumu „Cup song”. Pēc visu klašu priekšnesumiem bija diskotēka, spēles un loterija. Diskotēka bija jautra, skanēja dažāda  žanra dziesmas, bija gan pazīstamas, gan nepazīstamas melodijas. Spēles arī bija jautras, piemēram,  vienam dalībniekam ar kakla palīdzību  bija jāpadod apelsīns otram. Bija arī spēle, kuru rīkoja 10.klase. Loterijā mans veiksmes skaitlis bija 51. Un es laimēju šokolādes Salaveča figūru. Bija arī galvenā balva-spēļu lācītis.

Jautāju organizatoriem par to, kā radās doma par šādas balles nepieciešamību, jo pirms tam trīs gadus Valentīna dienā skolā notika tirgus un citas izdarības, saistītas ar šiem svētkiem. Amanda Bērziņa, skolēnu pašpārvaldes vadītāja, sniedza man šādu atbildi: „Bijām plānojuši organizēt Ziemassvētku balli, taču šis nodoms dažādu apstākļu dēļ nerealizējās, tāpēc nolēmām, ka balle būs nākamajos tuvākajos svētkos, un tas ir-Valentīna dienā.”Viņa arī norādīja, ka šāda veida pasākumu skolēnu pašpārvalde organizējusi  pirmo reizi, tāpēc ar padomu dāsni palīdzējusi direktora vietniece Alda Jansone. Tāpat paldies sakāms kultūras nama kolektīvam par telpām, skaņu aparatūras pārzinim Kasparam Berklāvam, kā arī dīdžejam Uldim Burvim un 10. klases meitenēm Sabīnei un Sindijai par gaismošanu.

Izvērtējot pasākumu, Amanda ir pārliecināta, ka „viss plānotais pamatā izdevās”, un piebilst, ka „vienmēr jau būs kāds apmeklētājs, kam kaut kas nepatiks un kurš būs skeptisks”.

Pēc pasākuma aptaujāju arī 73 skolēnus, un 47, lielākā daļa,  atzīst, ka ballīte viņiem ir patikusi, savukārt tikai vienam  pasākums nepatika, bet 25 domā, kas tas varēja būt labāks.

Daži skolēni izteica priekšlikumus, kā labāk organizēt šādu pasākumu:

1.Skolēniem uz šo pasākumu jāierodas svinīgā apģērbā.
2.Lai šie pasākumi ātrāk sāktos un vēlāk beigtos.
3.Lai katram būtu iespēja  iet uz skatuves dziedāt vai dejot (tāda iespēja jau  tika dota visiem skolēniem, gatavojot priekšnesumu, aut. piez.).
4.Katra klase lai izdomā kādas jautras aktivitātes pārējiem dalībniekiem.


Džūlija Anna Avota, 6.a klase

GALERIJA