Valstī noteiktā kārtība paredz, ka 1. - 11. klašu izglītojamo pārceļ nākamajā klasē, ja izglītojamais:

1) visos mācību priekšmetos (izņemot mācību priekšmetus, no kuriem ir atbrīvots) ir saņēmis gada vērtējumu, kas nav zemāks par četrām ballēm, vai attiecīgi aprakstošo vērtējumu 1.–3. klasē normatīvajā regulējamā noteiktajos mācību priekšmetos;

 2) ir saņēmis ne vairāk kā vienu pēcpārbaudījuma vērtējumu, kas ir zemāks par četrām ballēm (izņemot vispārējās vidējās izglītības programmu 10.–12. klasē).

Lai nesekmīgos vērtējumus izlabotu, skolotāji piedāvā papildu mācību pasākumus no 31. maija līdz 13. jūnijam. Skolēniem papildu mācību pasākumi ir OBLIGĀTI.

Pielikumā saraksts ar pedagogu piedāvātajiem papildu mācību pasākumu laikiem!

Attēlu rezultāti vaicājumam “school bus clipart”

Skolēnu autobusu maršruts sastādīts, vadoties pēc 9. klašu skolēnu un skolēnu, kam noteikti papildu mācību pasākumi, vajadzībām.

Rīgas ielā 30 būs ap plkst. 8.00. No Jeriem uz Rīgas ielu 30 - plkst. 8.30

Uz mājām no skolas plkst. 13.00, no centra - plkst. 13.15

Jautājumu gadījumā zvanīt skolas lietvedei 64268136.

Rit pēdējās mācību gada dienas, tuvojas vasaras brīvlaiks, kad bērni daudz laika pavadīs dažādās aktivitātēs pie dabas, ūdens tilpnēm, nometnēs, aktīvi sportojot un citādi atpūšoties. Lai vasaras brīvdienas neaizēnotu nepatīkami starpgadījumi, Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs aicina skolotājus un skolu vadību, kā arī vecākus mācību gada noslēgumā īpaši aktualizēt drošības jautājumus.

Izvērtējot dažādus gadījumus, nākas secināt, ka nav iespējams apzināt visus potenciālos riskus, bet tieši vasarā, kad bērni bieži tiek atstāti bez pieaugušo uzraudzības, viņiem īpaši jāatgādina par drošību uz ielām un ceļiem, ūdens un elektrības tuvumā, par piesardzības pasākumiem sabiedriskās vietās, mājās un internetā. Svarīgi, lai bērni skaidri zinātu, kur nepieciešamības gadījumā vērsties pēc palīdzības. Tāpat vecāki nedrīkst aizmirst, ka, saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu, bērnus līdz septiņu gadu vecumam nedrīkst atstāt bez pieaugušo uzraudzības. Ja bērna pieskatīšana tiek uzticēta brālim vai māsai, viņiem jābūt sasniegušiem vismaz 13 gadu vecumu.

Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojis dažādas interaktīvas spēles, kuras bērni var izspēlēt kopā ar skolotājiem un vecākiem, lai vēlreiz pārrunātu dažādus drošības jautājumus. Viens no aktuālākajiem vasarā ir personīgo un citu cilvēku veselība un drošība, uzturoties pie ūdeņiem, tāpēc ir ļoti svarīgi pārrunāt - kas jāievēro peldoties, kāpēc, atrodoties pie ūdens vai ūdenī, ir svarīgi pieskatīt citam citu, kas jādara, ja notikusi nelaime uz ūdens? Par šiem un citiem jautājumiem liks aizdomāties “Padomi drošībai un uz pie ūdens”, kuru iespējams noskatīties: https://www.youtube.com/watch?v=Ea63ewQxelM.

Jaunāka vecuma bērniem noderīgas būs spēles “Īsi stāsti drošai dienai”, “Vesels un drošs” un citas, kas pieejamas vietnē: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/metmat_speles.shtml

Par drošību internetā bērniem un jauniešiem pieejami video, prezentāciju ieraksti un Drošāka interneta centra veidotas filmiņas: http://drossinternets.lv/page/19

Jaunāka vecuma bērniem multiplikācijas filmiņas par drošību un riskiem interneta vidē: http://drossinternets.lv/page/340

Gan bērniem, gan pieaugušajiem noderīgs ir Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sagatavotais informatīvais materiāls “Vai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?”: http://vugd.gov.lv/lat/drosibas_padomi/vai_tu_zini__ka_rikoties_arkartas_gadijumos_

Bērni mācās no pieredzes un atdarina pieaugušos, taču bērnu prasmes nav pietiekamas, lai rīkotos droši, un viņu uzvedība un praktiskā rīcība bieži nesakrīt ar teorētiskajām zināšanām par drošu uzvedību un rīcību. Tāpēc būtisks ir arī pieaugušo rīcības piemērs un konsekvence – vienmēr rīkoties atbildīgi, nepakļaujot briesmām ne savu, ne  citu cilvēku veselību un drošību!

Izglītības un zinātnes ministrijas

Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļa

inta.stipniece@izm.gov.lv; tālr. 67047704, 25728536

Plkst. 9.00 - 10.30 - Gada noslēguma pasākums "Lepojamies!" sporta hallē Rīgas ielā 30 visiem 1. - 12. klašu skolēniem

Plkst. 10.30 - 11.10 - Klases stundas ar liecību saņemšanu; visām klasēm Rīgas ielā 30 (kabinetu sarakstu skatīt pievienotajā failā!)

Plkst. 12.00 - pasākums "Līderis" Rūjienas novada domes 2.stāva zālē, piedalās visvairāk panākumu valsts un Vidzemes reģionā un novados ieguvušie vai visaugstāko vidējo vērtējumu gada liecībā saņēmušie skolēni (skatīt šeit!)