Pielikumā saraksts, kurā norādīti konkrēti laiki, ko pedagogi paredzējuši individuālām sarunām ar vecākiem Vecāku nedēļā.

1.-4.klašu audzinātāji, kas nav iekļauti tabulā, būs sastopami vecākiem jau ierastajos laikos - no rīta līdz pagarinātās dienas grupas beigām.

Arī starpbrīžos pirms vai pēc mācību stundām, fakultatīvajām vai pulciņu nodarbībām, kurās vecāki plāno piedalīties, iespēju robežās ar pedagogiem varēs aprunāties. Aicinām vecākus par vērotajām stundām veikt ierakstus piedāvātajā "Nodarbības vērotāja lapā" (pielikumā). Veidlapu varēs saņemt pie pedagoga vai skolas dežurantes Rīgas ielā 30.