Projektā "Ieraugi, atklāj, saglabā!" visas 4 pakāpes pirmā paveikusi Rūjienas vidusskolas komanda skolotāja Jura Alpa vadībā. Skolēni izpētījuši un sakopuši Kangaru dižozolus Jeru pagastā. Ir uzstādīta speciāla informācijas zīme, informēti Rūjienas vidusskolas kolēģi un pārējie skolēni, pašvaldības pārstāvji, un darbs prezentēts Rīgas Dabaszinību skolas organizētajā jauno vides pētnieku forumā šā gada 29.februārī, Rīgā. Projekta laikā skolēni konsultējušies ar VAS "Latvijas valsts meži" un Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem. 

         No 3. - 4. jūnijam Rūjienas vidusskolas skolēni piedalīsies gada noslēguma pasākumā – pārgājienā kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem pa dabas lieguma "Vidzemes akmeņainā jūrmala" teritoriju. Šis liegums ir vienīgā vieta Baltijas jūrā, kur jūras krastā apskatāmi smilšakmens atsegumi, kas veidojušies pirms 350-380 miljoniem gadu, devona periodā. Pārgājiena laikā skolēni veiks pētījumus, lai nostiprinātu jau projekta gaitā iegūtās zināšanas, noteiks piekrastē atrastos iežu paraugus, gliemenes, aļģes, atpazīs redzētos putnus, pētīs krasta erozijas cēloņus un sekas.

Apliecinājumi

02.06.2016. I.Liepiņa, www.visc.gov.lv